17 lutego 2017

Konkurs na Najpiękniejszy Wiersz


Z okazji zbliżającego się w marcu Światowego Dnia Poezji ogłaszamy  Konkurs na Najpiękniejszy Wiersz.  Mamy nadzieję, że ujawnią się piszący dotąd do szuflady i dostarczą jeden, dotąd niepublikowany utwór.

 Szczegółowy regulamin :
Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do pisania i prezentowania swojej twórczości.

Warunki udziału w konkursie:
1.Tematyka wierszy jest dowolna.
2. Wiersze nie mogą zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, literówek oraz treści obraźliwych.
3. Każdy uczestnik może oddać tylko jeden autorski wiersz, nigdzie wcześniej nieopublikowany i nienagrodzony.
4. Wydrukowany wiersz  należy dostarczyć do 15 marca 2017r. do szkolnej biblioteki (można też przesłać na adres mailowy: biblio1gim@gmail.com)
5. Wiersze niezgodne z regulaminem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Wiersze oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
7. W konkursie nagrodzeni zostaną laureaci pięciu pierwszych miejsc. Przewidziane są nagrody książkowe.